دی ۱, ۱۳۹۴

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هدف جذاب هکرها در سال ۲۰۱۶

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هدف جذاب هکرها در سال ۲۰۱۶ کارشناسان امنیتی معتقدند در سال ۲۰۱۶ هکرها نهایت سوءاستفاده را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا […]