دی ۱۳, ۱۳۹۴

سازندگان کره‌ای ۵۰ درصد سهم بازار نمایشگر را کسب می‌کنند

سازندگان کره‌ای ۵۰ درصد سهم بازار نمایشگر را کسب می‌کنند شرکت‌های سازنده نمایشگر در نظر دارند که تا سال ۲۰۱۷ معادل نیمی از سهم این بازار […]