آذر ۲۵, ۱۳۹۴

پایان سومین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت

پایان سومین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در شرایطی که با وجود حضور گروه‌های تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۴

پایان سومین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت

پایان سومین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در شرایطی که با وجود حضور گروه‌های تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای […]