آذر ۲۳, ۱۳۹۴

سانسور اخبار جنگ در سایت هاى اسرائیلى

سانسور اخبار جنگ در سایت هاى اسرائیلى بخش خبر ITiran – اداره کل سانسور اسرائیل به وب سایت هاى این کشور دستور داد که از انتشار […]