دی ۱۵, ۱۳۹۴

سرشماره جدید ۰۹۴ به تلفن‌ثابت و همراه اختصاص یافت

سرشماره جدید ۰۹۴ به تلفن‌ثابت و همراه اختصاص یافت به گزارش ایتنا از فارس، محمدعلی یوسفی‌زاده از تخصیص سرشماره‌ جدید ۰۹۴ برای شماره‌های ثابت به اپراتورهای […]