آبان ۵, ۱۳۹۴

بانک سلطنتی اسکاتلند مشتری فیس‌بوک شد

بانک سلطنتی اسکاتلند مشتری فیس‌بوک شد بانک سلطنتی اسکاتلند بزرگترین مشتری نسخه شغلی شبکه اجتماعی فیس‌بوک تا به امروز است.به گزارش ایتنا از ایسنا، این قرار‌داد […]