آذر ۹, ۱۳۹۴

کشمکش اروپا با آمریکا برای حفظ حریم شخصی شهروندان

کشمکش اروپا با آمریکا برای حفظ حریم شخصی شهروندان در جریان مذاکره اتحادیه اروپایی با آمریکا برای عقد قرارداد جدیدی در مورد تبادل داده‌های کاربران میان […]