آبان ۲۶, ۱۳۹۴

یک شکلک اینترنتی، کلمه سال ۲۰۱۵ فرهنگ لغت آکسفورد

یک شکلک اینترنتی، کلمه سال ۲۰۱۵ فرهنگ لغت آکسفورد کلمه سال فرهنگ لغت آکسفورد برای سال ۲۰۱۵ یک کلمه نیست، بلکه یک شکلک یا emoji است […]