آذر ۱۸, ۱۳۹۴

۷۰ درصد ترافیک اینترنت آمریکا به صوت و ویدئو اختصاص دارد

۷۰ درصد ترافیک اینترنت آمریکا به صوت و ویدئو اختصاص دارد استفاده چندرسانه‌ای از اینترنت در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است و بررسی‌های […]