دی ۷, ۱۳۹۴

غیبت وزیر ارتباطات و معاون در برابر پرسش‌ رسانه‌ها

غیبت وزیر ارتباطات و معاون در برابر پرسش‌ رسانه‌ها در حالی که پرسش‌های مهمی از جمله حذف شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم، تصمیم‌گیری درباره تلگرام […]