دی ۲۵, ۱۳۹۴

کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت

کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت در پیامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد و به دلیل منافع پولی و مالی و نیز به […]