دی ۱۹, ۱۳۹۴

توئیتر؛ فراتر از ۱۴۰ کاراکتر

توئیتر؛ فراتر از ۱۴۰ کاراکتر به زودی توئیت‌هایی در توئیتر نوشته خواهد شد که بیشتر از ۱۴۰ کاراکتر دارند.به گزارش ایتنا از ایسنا، نزدیک به یک […]