آذر ۱۶, ۱۳۹۴

شرکت یاهو پیش از فروپاشی فروخته می‌شود

شرکت یاهو پیش از فروپاشی فروخته می‌شود هیئت مدیره شرکت یاهو این روزها مشکلات فراوانی را پیش‌روی خود می‌بیند و این طور که در آخرین شماره […]