آبان ۳۰, ۱۳۹۴

فرودگاه پاریس هنوز مجهز به ویندوز ۳٫۱

فرودگاه پاریس هنوز مجهز به ویندوز ۳٫۱ یکی از فرودگاه‌های شهر پاریس مجبور شد به دلیل بدی آب و هوا و اختلال پیش آمده در سیستم […]