آبان ۱۸, ۱۳۹۴

مشخص شدن زمان تعطیلی فروشگاه‌ها در نقشه‌های گوگل

مشخص شدن زمان تعطیلی فروشگاه‌ها در نقشه‌های گوگل با به روز شدن خدمات نقشه گوگل کاربران می‌توانند از زمان فعالیت و تعطیلی صاحبان مشاغل و فروشگاه‌های […]