آذر ۱۶, ۱۳۹۴

شرکت یاهو پیش از فروپاشی فروخته می‌شود

شرکت یاهو پیش از فروپاشی فروخته می‌شود هیئت مدیره شرکت یاهو این روزها مشکلات فراوانی را پیش‌روی خود می‌بیند و این طور که در آخرین شماره […]
آذر ۳, ۱۳۹۴

مدیرعامل سرآوا: امروز شاهد فروپاشی شرکت تهاجمی “راکت اینترنت” هستیم

مدیرعامل سرآوا: امروز شاهد فروپاشی شرکت تهاجمی “راکت اینترنت” هستیم مدیران آواتک و سرآوا با ارسال متنی به رسانه‌ها مدعی شدند که فعالیت آنها یاعث جلوگیری […]
آذر ۲, ۱۳۹۴

جنگ تمدن‌ها یا فروپاشی از درون

جنگ تمدن‌ها یا فروپاشی از درون گروه فضای مجازی / حوزه وب سایتها ۹۴/۰۹/۰۲ – ۰۴:۱۴ شماره: ۱۳۹۴۰۸۳۰۰۰۱۶۰۴ یادداشت/ علیرضا رضا‌خواه جنگ تمدن‌ها یا فروپاشی از […]