مهر ۳, ۱۳۹۴

شهادت دلخراش دختر ۱۸ ساله فلسطینی+تصاویر

شهادت دلخراش دختر ۱۸ ساله فلسطینی+تصاویر شهادت دلخراش دختر ۱۸ ساله فلسطینی+تصاویر «هدیل الهشلمون» دختر ۱۸ ساله فلسطینی در حین عبور از محل ایست و بازرسی […]