آذر ۴, ۱۳۹۴

بازار موبایل ایران در انحصار گوشی‌های قاچاق

بازار موبایل ایران در انحصار گوشی‌های قاچاق مطالعات انجام شده در بازار موبایل ایران نشان می دهد ۸۵ درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع […]