دی ۱۳, ۱۳۹۴

ادامه شکایت‌ها از هک گوشی و صدور قبض میلیونی

ادامه شکایت‌ها از هک گوشی و صدور قبض میلیونی سرهنگ جواد جهانشیری افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا این استان با ارائه […]