آذر ۲۶, ۱۳۹۴

معادل لایک در زبان فارسی

معادل لایک در زبان فارسی مهدی رودکی————————–این روزها بسیار می‌شنویم که«پیجمون کلی لایک خورد»«پُستم کلی لایک خورد»اگر بتوان معادلی زنده و رایج برای "لایک" یافت، به […]
آبان ۴, ۱۳۹۴

معادل لایک در زبان فارسی

معادل لایک در زبان فارسی مهدی رودکی————————–این روزها بسیار می‌شنویم که«پیجمون کلی لایک خورد»«پُستم کلی لایک خورد»اگر بتوان معادلی زنده و رایج برای "لایک" یافت، به […]