دی ۲۰, ۱۳۹۴

تخفیف جدید خدمات سازمانی آمازون به کاربران لینوکسی

تخفیف جدید خدمات سازمانی آمازون به کاربران لینوکسی مرکز ارائه خدمات سازمانی آمازون (AWS)‌ اعلام کرد هزینه استفاده از برخی خدمات خود را تا ۵ درصد […]