آبان ۱۰, ۱۳۹۴

۲.۷ درصد ترافیک روزانه گوگل متعلق به ایران است

۲.۷ درصد ترافیک روزانه گوگل متعلق به ایران است مجری موتورجستجوی بومی پارسی‌جو، گفت:‌ ایرانی‌ها روزانه یکصد میلیون پر‌س‌وجو به موتور جست‌وجوها ارسال می‌کنند و تنها […]