آبان ۶, ۱۳۹۴

قطع خدمات اینترنت گوگل را مجبور به عذرخواهی کرد

قطع خدمات اینترنت گوگل را مجبور به عذرخواهی کرد قطع خدمات اینترنت فوق سریع شرکت گوگل در کانزاس باعث عدم دسترسی هزاران نفر به امکانات فضای […]