آبان ۲۴, ۱۳۹۴

شناسایی ابزار مختلف با ساعت هوشمند

شناسایی ابزار مختلف با ساعت هوشمند فناوری EM-Sense که برای ساخت یک ساعت هوشمند به کار رفته است، با استفاده از رسانش الکتریکی طبیعی بدن انسان امکان […]