دی ۲۰, ۱۳۹۴

مشارکت غول‌های فناوری برای نسل جدید دیسک‌های نوری

مشارکت غول‌های فناوری برای نسل جدید دیسک‌های نوری در راستای حمایت از نسل جدیدی دیسک‌های نوری طراحی شده که freeze ray نام دارند، شرکت‌های فیس‌بوک و […]