آذر ۱۹, ۱۳۹۴

۷۰ درصد مشاغل مرتبط با IT در انتظار نیروی کار

۷۰ درصد مشاغل مرتبط با IT در انتظار نیروی کار نتایج حاصل از یک بررسی جدید نشان داد از هر ۱۰ فرصت شغلی مرتبط با حوزه […]