آبان ۷, ۱۳۹۴

از نظر ما اینترنت هیچ مشکلی ندارد، اگر شکایت دارید تماس بگیرید!

از نظر ما اینترنت هیچ مشکلی ندارد، اگر شکایت دارید تماس بگیرید! معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات رادیویی معتقد است: در حال حاضر مشکل خاصی در […]