شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

شکست مفتضحانه داعش از تیپ علی اکبر(ع)+تصاویر

شکست مفتضحانه داعش از تیپ علی اکبر(ع)+تصاویر گروه فضای مجازی / حوزه سایر حوزه ها ۹۴/۰۶/۲۴ – ۱۵:۰۱ شماره: ۱۳۹۴۰۶۲۴۰۰۱۰۷۵ شکست مفتضحانه داعش از تیپ علی […]