شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

اندرحکایت غسل تعمید دموکرات‌ها!

اندرحکایت غسل تعمید دموکرات‌ها! اندرحکایت غسل تعمید دموکرات‌ها! به راستی تسری تفاهم «نیم‌بند» وین که با فاز عملیاتی و اجرایی خود فاصله بسیار زیادی دارد به […]