آذر ۱۵, ۱۳۹۴

میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی

میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی میانگین حضور کاربران در برخی شبکه‌های اجتماعی ایرانی از ۳۰ دقیقه در روز نیز فراتر رفته است و برخی از […]