آبان ۲۴, ۱۳۹۴

روانشناسیِ انتشار میلیون‌ها سلفی

روانشناسیِ انتشار میلیون‌ها سلفی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم این همه سلفی می‌گیرند و در سایت‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، گروهی از روانشناسان آلمانی […]