آبان ۲۱, ۱۳۹۴

گوگل واقعیت مجازی را به مدارس می‌آورد

گوگل واقعیت مجازی را به مدارس می‌آورد واقعیت مجازی یک تکنولوژی همگانی است و به همین دلیل است که گوگل سعی دارد نسل‌های جدید را از […]