دی ۹, ۱۳۹۴

آیا شرکت‌های آمریکایی به بازار آی.تی ایران روی خوش نشان می‌دهند؟

آیا شرکت‌های آمریکایی به بازار آی.تی ایران روی خوش نشان می‌دهند؟ پس از توافق هسته‌ای، هر روز شاهدیم نام یکی از شرکت‌های آمریکایی با عنوان اینکه […]