آبان ۳, ۱۳۹۴

می‌گفتند «حرمله» اولین و آخرین نقشت می‌شود/ بعد از بازی در مختارنامه زیاد به هیات‌ها دعوت می‌شوم

می‌گفتند «حرمله» اولین و آخرین نقشت می‌شود/ بعد از بازی در مختارنامه زیاد به هیات‌ها دعوت می‌شوم بازیگر نقش حرمله: می‌گفتند «حرمله» اولین و آخرین نقشت […]