آبان ۲۴, ۱۳۹۴

رفع ناامنی تلفن‌بانک و کدهای دستوری با شناسه کاربر

رفع ناامنی تلفن‌بانک و کدهای دستوری با شناسه کاربر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بستر تلفن بانک هم همانند یو.اس.اس.دی از لحاظ […]