دی ۲۲, ۱۳۹۴

نادین؛ اولین ربات با شخصیت دنیا

نادین؛ اولین ربات با شخصیت دنیا ربات ساخته شده جدید که نادین نام دارد می‌تواند شما را به خاطر آورد و از جمله اسمتان را به […]