آذر ۱۹, ۱۳۹۴

انحصار و نرخ‌ نجومی اینترنت نمایشگاه

انحصار و نرخ‌ نجومی اینترنت نمایشگاه ارائه خدمات پهنای‌باند اینترنت به شکل انحصاری در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، قیمت ارائه اینترنت به شرکت‌های حاضر در […]