آذر ۲۴, ۱۳۹۴

اعطای وام و پخش نذری

اعطای وام و پخش نذری دانیال رمضانی – عصر ارتباط – «نذری چنانکه از نامش بر می‌آید؛ عهدی است که شخص با برآورده شدن حاجت خود […]