آبان ۵, ۱۳۹۴

چه طور می‌خواهند لشگر ۲۳ میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟

چه طور می‌خواهند لشگر ۲۳ میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم تعداد کاربران ایرانی پیام‌رسان تلگرام نه ۱۴ […]