آبان ۲۰, ۱۳۹۴

نوسازی شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷

نوسازی شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷ شرکت مخابرات ایران از نوسازی کامل شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷ با سرمایه‌گذاری ۷۲ هزار میلیارد ریالی خبر […]