دی ۱۰, ۱۳۹۴

نگاهی به گروه هکتیویست‌های Anonymous و قدرت و گستردگی آن

نگاهی به گروه هکتیویست‌های Anonymous و قدرت و گستردگی آن گروه آنونیموس مجموعه ای منسجم و تمرکز زدایی شده از هکرهای به اصطلاح هکتیویست هستند که […]