آذر ۲۵, ۱۳۹۴

ماهانه ۱۲ میلیون کاربر قربانی وب‌تورنت‌ها!

ماهانه ۱۲ میلیون کاربر قربانی وب‌تورنت‌ها! اخیراً تحقیقاتی بر روی بیش از ۸۰۰ وب‌سایت تورنتی توسط Alliance و RiskIQ انجام شده است. بر اساس گزارش منتشر […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۴

ماهانه ۱۲ میلیون کاربر قربانی وب‌تورنت‌ها!

ماهانه ۱۲ میلیون کاربر قربانی وب‌تورنت‌ها! اخیراً تحقیقاتی بر روی بیش از ۸۰۰ وب‌سایت تورنتی توسط Alliance و RiskIQ انجام شده است. بر اساس گزارش منتشر […]