آذر ۲۶, ۱۳۹۴

جایگاه وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی در ایران

جایگاه وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی در ایران بررسی فعالیت وب‌سایت‌های فرهنگی و مذهبی در وب فارسی از عدم تولید محتوای مهم و کاربردی و نیز ضعف سیاستگذاری […]
آبان ۴, ۱۳۹۴

جایگاه وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی در ایران

جایگاه وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی در ایران بررسی فعالیت وب‌سایت‌های فرهنگی و مذهبی در وب فارسی از عدم تولید محتوای مهم و کاربردی و نیز ضعف سیاستگذاری […]