آبان ۷, ۱۳۹۴

قطع و وصلی مداوم اینترنت در کشور

قطع و وصلی مداوم اینترنت در کشور با گذشت یک هفته از اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکل اینترنت، اما همچنان دسترسی بسیاری از کاربران […]