شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

دولت در صرفه‌جویی برق از خودش شروع کند!

دولت در صرفه‌جویی برق از خودش شروع کند! گروه فضای مجازی / حوزه وب سایتها ۹۴/۰۶/۲۳ – ۰۴:۵۷ شماره: ۱۳۹۴۰۶۲۱۰۰۱۶۳۳ دولت در صرفه‌جویی برق از خودش […]