دی ۹, ۱۳۹۴

نوترینو، آلفا، پایه، حرفه‌ای؛ اینترنت همراه در ایران کیلویی چند؟

نوترینو، آلفا، پایه، حرفه‌ای؛ اینترنت همراه در ایران کیلویی چند؟ سناریو کاملا واضح است: پرده اول، بی معنایی اهمیت اینترنت به شکل کلی در ایران، پرده […]