دی ۶, ۱۳۹۴

استفاده از نور در پردازنده‌ها برای پردازش فوق سریع داده‌ها

استفاده از نور در پردازنده‌ها برای پردازش فوق سریع داده‌ها محققان دو هسته یک پردازنده را به بیش از ۷۰ میلیون ترانزیستور و ۸۵۰ مؤلفه فوتونیک […]