دی ۱, ۱۳۹۴

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف […]