دی ۲۵, ۱۳۹۴

کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت

کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت در پیامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد و به دلیل منافع پولی و مالی و نیز به […]
دی ۲۵, ۱۳۹۴

پیامک انبوه و کدهای دستوری آخر هفته قطع است

پیامک انبوه و کدهای دستوری آخر هفته قطع است از آخرین ساعات روز پنجشنبه تا پایان روز جمعه برخی خدمات مبتنی بر کدهای دستوری و پیامک […]