آبان ۱۸, ۱۳۹۴

پیوست فرهنگی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین می‌شود

پیوست فرهنگی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین می‌شود پیوست‌های فناوری، فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی برای شبکه ملی اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تدوین می‌شود.به […]